Aicon Rešenja za upravljanje biznisom

ELOprofessional Verzija 7.0


Почитувајќи ја разновидноста на организациите и стопанските гранки во кои се применува, ELO professional е замислен како модуларен систем и може да се прилагоди на различните потреби. Покрај модуларноста, негова главна карактеристика е и можноста за автоматско управување со текот на креирање т.е обработка на документите - "workflow". Креира и управува архиви со големина до 4,3 милијарди документи. Наменет е за работа во Windows оперативни системи.


Некои од карактеристиките на овој програмски пакет се:

 • »Клиент – Сервер технологија со SQL база
 • »Windows API
 • »До 20 архиви на еден сервер
 • »Интегриран Workflow
 • »4,3 милијарди документи во една архива
 • »Верзионирање
 • »Можност за "full text" пребарување во текстуалните и скенирани документи, цртежите и.т.н

Додатни модули:

 • »ELO Backup
 • »ELO OCR
 • »ELO Barcode
 • »ELO DocXtractor
 • »ELO Business Logic Provider
 • »ELO Internet gateway
 • »ELO Signature
 • »ELO Replikation
 • »COLD
 • »ELO MOBIL
 • »ELO For Smartphone

Интерфејси:

 • »ELO Archive links for SAP
 • »ELO for Microsoft Dinamics NAV
 • »ELO MS CRM
 • »ELO CAD
 • »ELO SharePoint
 • »ELO XC