Aicon Rešenja za upravljanje biznisom

ELOprofessional Verzija 7.0


Poštujući raznolikost organizacija i privrednih grana u kojima se primenjuje, ELOprofessional je zamišljen kao modularan sistem i može se prilagoditi različitim potrebama. Uz modularnost, njegova glavna karakteristika je i mogućnost automatskog upravljanja toka kreiranja tj. obrade dokumenta - „workflow“. Kreira i upravlja arhivama veličine do 4,3 milijarde dokumenata. Namenjen je za rad u Windows operativnim sistemima.


Neke od karakteristika ovog programskog paketa su:

 • »Client/Server
 • »SQL Database
 • »Windows API
 • »Do 20 arhiva po serveru
 • »4.3 milijarde dokumenata po arhivi
 • »Modularna arhitektura
 • »Radni tok

Dodatni moduli:

 • »ELO Backup
 • »ELO OCR
 • »ELO Barcode
 • »ELO DocXtractor
 • »ELO Business Logic Provider
 • »ELO Internet gateway
 • »ELO Signature
 • »ELO Replikation
 • »COLD
 • »ELO MOBIL
 • »ELO For Smartphone

Interfejsi:

 • »ELO za SAP ERP
 • »ELO za Microsoft Dinamics NAV
 • »ELO Dinamics CRM
 • »ELO CAD
 • »ELO SharePoint
 • »ELO XC