Aicon Rešenja za upravljanje biznisom

Priča o uspehu: Poslovni sistem Swisslion-Takovo unapredio celokupno poslovanje promenom SAP ERP poslovnog softvera

AICON je uspešno implementirao SAP ERP u poslovnom sistemu Swisslion-Takovo. Pročitajte više o ovom projektu ovde.

Postavljeno 09.11.2009.

AICON prezentovao svoj program u Privrednoj komori Beograda

„SAP ERP i ELO Dokument menadžment sistem, garant uspešnog poslovanja i adekvatan odgovor na aktuelnu krizu” naziv je poslovnog skupa koji je AICON YUGOSLAVIA u saradnji sa Privrednom komorom grada Beograda, održala 21.05 ove godine. Cilj ovog predavanja bio je da privredne subjekte iz različitih oblasti upozna sa prednostima ulaganja u informacioni sistem i softver za arhiviranje, protok i upravljanje dokumentacijom.

AICON upotpunio sertifikaciju za SAP

27. aprila 2009. na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, svi prijavljeni konsultanti AICON-a iz Skopja i Beograda su položili ispit za zvanje sertifikovanog SAP konsultanta. Polaganje ovog ispita daje i formalnu potvrdu iskustvima koje su naši konsultanti sticali deset godina na različitim projektima u regionu.

Postavljeno 27.04.2009.

Saradnja sa firmom PHARMANOVA

AICON uspešno sarađuje sa firmom PHARMANOVA na uvođenju SAP rešenja. Do sada su projektom obuhvaćene firme PHARMANOVA VELEPRODAJA, Beograd i BOMIL-PHARM, Novi Sad.

Postavljeno 02.02.2009.

AICON i Energosoft započeli uvođenje ELO DMS u RUDNAP Grupi

Projekat uvođenja sistema za upravljanje elektronskom dokumentacijom započeo je u RUDNAP Grupi. Naši konsultanti, zajedno sa stručnjacima iz Energosofta, postavljaju osnove DMS sistema koristeći ELOenterprise. Raznolikost RUDNAP grupe predstavlja svojevrsni izazov u smislu postavljanja dokumentacione arhitekture. Komplikovane procedure u radu sa dokumentacijom su u fazi reinženjeringa i prenošenja u ELOenterprise. Automatizacija procesa, brza dostupnost potrebne dokumentacije, monitoring pristupanja će doprineti podizanju stepena uređenosti i samim tim podizanju vrednosti RUDNAP-a.

Postavljeno 25.06.2008.