Aicon Rešenja za upravljanje biznisom

Референци

Како независна консултантска и услужна компанија за секој купувач развиваме посебни решенија за управување со бизнисот, коишто ги имплементираме користејќи најмодерна информациона технологија. Задоволните клиенти и високо квалификувани ангажирани соработници го обезбедуваат нашиот работен успех.

 • Министерство за финансии на Србија, Белград

  Имплементација - mySAP ERP: Accounting solution
  Индустрија: Влада
  Држава: Србија

 • Колубара Метал, Вреоци

  Имплементација - mySAP ERP: FI, CO, MM, SD, PP, CS
  Индустриј: Машиноградба
  Држава: Србија

 • Sintelon/Tarkett, Бачка Паланка

  Имплементација - SAP R/3 Enterprise: FI, CO , SD, MM, PP, HR
  Индустрија: Подни облоги
  Држава: Србија

 • Концерн Swisslion Таково, Вршац

  Sa sledećim fabrikama: Eurolion, Г. Милановац; Таковија, Г. Милановац; Милодух, Крагуевац; Јувитана, Инџија; Митрос, С.Митровица; Кондита, Вршац; Кондивик, Вршац; Пивара Вршац, Вршац
  Имплементација: mySAP ERP: FI, CO, SD, MM, PP
  Индустрија: Храна
  Држава: Србија

 • Генерал Ауто, Нови Сад

  Имплементација - SAP All in one Baseline Package
  Индустрија: Трговија
  Држава: Србија

 • Гранит, Скопје

  Имплементација - SAP Feasibility study, BBP
  Индустрија: Градежништво
  Држава: Македонија

 • JP PTT Србија, Белград

  Имплементација - SAP Solution Academy Course – Top Level Management
  Индустрија: Јавен сектор
  Држава: Србија

 • Електростопанство

  Имплементација - mySAP ERP: Pilot projekat FI, CO, MM
  Индустрија: Јавен сектор
  Држава: Србија

 • Unioni Financiar, Тирана

  Имплементација - mySAP ERP: Accounting solution
  Индустрија: Финансиски услуги
  Држава: Албанија

 • Socomak Frana, Битола

  Имплементација - SAP ERP: FI CO SD
  Индустрија: Тутунска
  Држава: Македонија

 • Министерство за финансии Црна Гора, Подгорица

  Имплементација - Одржување и унапредување на постоечкото решение
  Индустрија: Влада
  Држава: Crna Gora

 • Agroglobe, Нови Сад

  Имплементација - mySAP ERP
  Индустрија: Трговија
  Држава: Србија

 • TITAN Цементара, Косјериќ

  Имплементација - Едукација на корисниците за mySAP ERP
  Индустрија: Производство на цемент
  Држава: Србија

 • Телеком Српска, Бања Лука

  Имплементација - SAP Feasibility study
  Индустрија: Телекомуникации
  Држава: Босна и Херцеговина

 • Дијамант, Зрењанин

  Имплементација - SAP Feasibility study
  Индустрија: Храна
  Држава: Србија

 • Унис , Дервента

  Имплементација - mySAP ERP
  Индустрија: Металска
  Држава: Босна и Херцеговина

 • HOENIX PHARMA , Белград

  Имплементација - mySAP ERP FI CO
  Индустрија: Фармацевтска
  Држава: Србија

 • BOMIL PHARM , Нови Сад

  Имплементација - mySAP ERP FI CO
  Индустрија: Фармацевтска
  Држава: Србија

 • МОНУС, Инѓија-Земун

  Имплементацијаa - mySAP ERP
  Индустрија: Тутунска
  Држава: Србија

Дванесетгодишно искуство на воведување на SAP

Нашето дванесетгодишно искуство на воведување на SAP во домашни претпријатија, им носи на нашите корисници драгоцен извор на решенија прилагодени на домашните прописи и пракса.

Order